Luchtfoto Rummersdijk

Hengstdijk

Versierde hoofdletter

Rekening Sluis 1461

Stadsrekening

15de eeuw

Horenbault

Kaart

Onderzoek

Het onderzoek is veelzijdig. Het richt zich onder andere op historisch geografisch onderzoek bij archeologische opgravingen dat dieper gaat dan het doorsnee bureau-onderzoek. Ook wordt zuiver historisch onderzoek verricht, waarbij de politieke, economische, bestuurlijke, religieuze aspecten centraal staan en de ontwikkeling van het landschap in het verleden met de waterstaatkundige toestand (zie literatuurlijst). In vrijwel al deze gevallen neemt het archiefonderzoek een belangrijker plaats in dan zuiver literatuuronderzoek. Daarnaast worden ook erfgoedstudies uitgevoerd. Tenslotte worden ook luchtfotografische verkenningen uitgevoerd naar sporen in het landschap.

Rapporten