Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Reviews

2012

A.A. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland. Historische Reeks kromme Rijn 9 (Hilversum Uitgeverij Verloren 2009), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis dec. 2011, 84-86.

Alex van Heezik, De Kering. Over de bouwers van de stormvloedkering Oosterschelde (Diemen Veen Magazines B.V., 2011), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis dec. 2011, 92-94.