Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Recensies

2015

Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. W. Books, in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Zeeuws Archief. In Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 24e, 1 (2015), 50-51

J.H. Noteboom, Verkwanseld erfgoed. Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1786. Profiel Uitgeverij Bedum 2013. In Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 24e, 1 (2015), 51-52

Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw. Waterstaat, cultuur en geschiedenis, deel 3. Verloren Hilversum 2015. In: Holland (2015) online.

2013

Bram Stekete en Hans Willems. Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ’s-Hertogenbosch. Utrecht 2013. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 22e, 2, 69-70.

2010

Willem van der Ham, Hollandse polders, Boom (Amsterdam 2009), 312 blz. Geïllustreerd, ISBN 978 90 850 68129. NUR 680, € 29,95. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 19e (2010) 1, 35-38.