Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Congressen en presentaties

2015

Adrie de Kraker, Ontwikkeling van de Westerschelde breder beschouwd…..Hoe ‘wisselpolders’ in te passen in  klimaatsverandering en natuurherstel. Congres: De Levende Delta, "Schelde-estuarium in beweging (groeipolders-Verzilting-Strekdammen)" Heinkenszand, 20 mei 2015.

Adriaan M.J. de Kraker, Cistercian dike building and water management in
northern Flanders (1200-1600) reconsidered.
Colloque: Les cisterciens et l’économie des Pays-Bas et de la principauté de Liège (XIIe–XVe siècles), Louvain-la-Neuve, 28-29.05.2015

Adriaan M.J. de Kraker, Ontwikkeling van de kustpolders van West-Zeeuws-Vlaanderen, 1400-1800. Excursie “Zwakke schakels” Verenging voor Waterstaatsgeschiedenis, Breskens 4.6.2015.

Adriaan M.J. de Kraker, toespraak over rol heemkunde. Assenede, boekpresentatie Floris ende Blancefloer, 23.11.2015.

2014

Adriaan M.J. de Kraker. Flooding events as man-made disasters. Special flooding events in coastal Flanders and the inlets of the SW Netherlands, 1400-1600. HEX Conference, Bonn, 9-13.6.2014:

2013

Adriaan M.J. de Kraker, Late medieval hydraulic engineering in Flanders. An inquiry into the silting up of the Zwin near Bruges, 1513-1515. International Waterhistory Congress: Montpellier, 25-28.6.2013.

Adriaan M.J. de Kraker, Ice blocking and shipping in the Low Countries, 14th – 18th centuries. 7th ESEH Conference, München, 21-24.8.2013

2012

Adriaan M.J. de Kraker, Historic Storms, Storm Patterns and Clustering of Storms, 1390-1725. 15th International Congress of Historical Geographers, Prague, 6-10.8.2012.

2011

Adriaan M.J. de Kraker, Cistercian abbeys and their role in coastal management and water governance in northeast Flanders during the 15th and 16th centuries. Congres: Shaping Monastic Landscapes, Koksijde, 12-13.11.2011.

2009

Martine van den Berg, Adriaan de Kraker, Michel Vorenhout PREDICTED CLIMATE CHANGE AND THE PHYSICAL QUALITY OF BURIED ARCHAEOLOGICAL SITES 5de Jaarlijkse  Internationale Eename Colloquium, Gent-Oostende, 18-20 maart 2009: Een klimaat voor erfgoedbescherming.

Adriaan M.J. de Kraker CLAY GROUNDS ABOUT TO GIVE AWAY THEIR SECRETS. Aerial photography uncovering archaeological sites and structures in polder areas of Zeeland DECARS, 24 april 2009, Amsterdam. Archeologische Remote Sensing in Nederland en daarbuiten .

Adriaan M.J. de Kraker and Ricardo Fernandes, Farmland in Belgium and the Netherlands as provider of climate information during the 17th and 18th centuries World Congress Environmental History Kopenhagen 4-8 Aug. 2009.

Adriaan M.J. de Kraker, Storminess in the Netherlands during the 15th and 16th centuries Symposium St. Damian Flood 1509, Leer 19 Sept. 2009. Adriaan M.J. de Kraker, Ten Duinen: domein tussen dijken (1138 tot 1794/5 of 1196 en 1648) Academische zitting Kloosterzande, 31 oktober 2009.

Adriaan M.J. de Kraker, Landschapsonderzoek in de Zeeuwse Delta, 1990-2010 Symposium Obe Postma, 20 november 2009, Leeuwarden.