Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Adrie de Kraker over de verdronken dorpen Zaamslag, Aendijcke en Othene

In het onderzoek naar de verdronken dorpen in Zeeland, Noordwest-Brabant en aangrenzend Vlaanderen valt vrijwel alle nadruk op de archeologie. Resten van dorpen en nederzettingsstructuren worden aangetroffen, onderzocht en in kaart gebracht. Archeologische vondsten worden – indien nodig - geborgen. Het aantal verdronken dorpen loopt nu al een eind boven de tweehonderd.
Wat tot op heden in het onderzoek ontbreekt, is inzicht in de tijd en samenleving van die dorpen vlak voordat ze zijn overstroomd. In die leemte wordt nu voorzien.

Het boek Verdronken dorpen in de Zuidwestelijke Delta geeft een inkijkje in het dagelijks leven in Zaamslag, Aendijcke en Othene tijdens de halve eeuw voor hun verdrinken in 1584.Het laat ook zien in wat voor soort landschap toen werd geleefd, hoe men woonde en hoe men de kost verdiende.
Het boek geeft verder inzicht hoe de ambachtsheerlijkheid, waarin de dorpen lagen, in de praktijk functioneerde, wie het voor het zeggen hadden en hoe zij hun positie gebruikten. De lezer maakt kennis met de schout van Zaamslag, de pastoors van de parochiekerken en de ambachtsheer.
Vervolgens wordt het kerkelijk leven nader toegelicht. Welke rol speelden de pastoors van de parochiekerken; hoe waren die kerken georganiseerd en hoe werden ze bestuurd?
In ruim vijftig jaar hebben de inwoners veel lief, maar wellicht nog veel meer leed meegemaakt. Dit liep uiteen van louter natuurgeweld met grote overstromingen tot oorlog ver weg in Frankrijk en Gelderland totdat deze ten slotte dichtbij kwam. In een laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe de dorpen ten onder gingen en wat er met de resten daarna is gebeurd.

Verdronken dorpen in de Zuidwestelijke Delta met als ondertitel  Landschap, bewoning en samenleving van de parochiedorpen Aendijcke, Zaamslag en Othene voor het verdrinken, 1530-1584 is rijk geïllustreerd, telt ruim 130 bladzijden en zal dit voorjaar verschijnen.

Bij inschrijving – tot eind mei - is de voordeelprijs Euro 14,90.Na verschijnen bedraagt de winkelprijs Euro 19,90. 

Bestellen kan via de website: http://www.historiedekraker.nl of per email Krakeram(at)Zeelandnet.nl  of telefonisch 0115 564133.

Bij toezending komen er portokosten bij. Afhalen kan ook op adres Reuzenhoek 1