Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Boeken

Kraker, A.M.J. de, Royen, H. van en Smet, M.E.E. De (eds.) (1993) “Over den Vier Ambachten” 750 Keure, 500 Jaar Graaf Jansdijk. Duerinck bv. Kloosterzande, 1070 blz.

Kraker, A.M.J. en Weemaes, F.D.M. (1995) Malen in moeilijke tijden. De geschiedenis van de grafelijke ros-, wind- en watermolens in Noord-Vlaanderen en aangrenzend Zeeland tussen 1450 en 1610. Kloosterzande. Duerinck b.v.,  263 blz.

Kraker, A.M.J. de en W.E.M. Bauwens (2000) Polders en Waterschappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedijken, vooroever, binnenwater, wegen en van de bestuurlijke organisatie van de waterschappen in het voormalige Hulsterambacht tussen 1600 en 1999. Kloosterzande, Duerinck b.v., 304 blz.

Kraker, A.M.J. de (ed.) (2002) De Westerschelde, een water zonder weerga. Ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. Drukkerij Duerinck bv. Kloosterzande, 228 blz.

Kraker, A.M.J. de en Blaeij, P.E. de (2003) Axel, 1944-2002. Een samenleving in verandering. Drukkerij Bareman. Terneuzen, 528 blz.

Jan J.J.M. Beenakker, Frits H. Horsten, Adrie M.J. de Kraker, Hans Renes (red.), 2007, Landschap in ruimte en tijd. Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Aksant Amsterdam, 416 blz.

Adriaan M.J. de Kraker en Guus J. Borger (red.) 2007, Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies 8. Vrije Universiteit Amsterdam, 136 blz.

Marie-Anne Wilssens, Bart Bartholomieux, Adrie de Kraker, Johnny De Meulemeester, Kevin Poschet, Rik Van Daele, Dirk Verelst en Richard Willems (red) Singelberg. Het kasteel & het land van Beveren. Lannoo, Tielt, 2007, 269 blz.

Erik Thoen, Guus J. Borger, Adriaan M.J. de Kraker, Tim Soens, Dries Tys, Lies Vervaet & Henk Weerts (red.) Landscapes or Seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. Corn Publication Series. Comparative Rural History of the North Sea Area, 13 Brepols Gent, 428 blz.

Boekkaft