Over den Vier Ambachten

750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk

Polders en Waterschappen

in het Hulsterambacht

Artikelen 2015

A.M.J. de Kraker (2015) Flooding in river mouths: human caused or natural events? Five centuries of flooding events in the SW Netherlands, 1500-200. Hydrol. Earth Syst. Science, 19, 1-12.

Adriaan M.J. de Kraker (2015) Flooding events as man-made disasters. Special flooding events in coastal Flanders and the inlets of SW Netherlands, 1400-1600. Zeitschrift für Geomorphologie Supplementary Issue, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2015/S-00202

Adrie de Kraker (2015), Het landschap van het Hulsterambacht in de 18e eeuw. Jaarboek van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”(Hulst) De Hattinga’s. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht, 2015, 40-53.

Adrie de Kraker (2015) Landschap en bestuur van Assenede in de dertiende eeuw, in: Jozef Janssens. E.a. (red.) Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw. Davidsfonds Uitgeverij Leuven, 193-224.

Adriaan M.J. de Kraker, Flooded, flattened and rebuilt archaeological sites. The case of strategic inundations during the Eighty Year’s War and how the archaeology developed after reclamation of the landscape (in druk. Afscheidsbundel Henk Kars)

Adriaan M.J. de Kraker, Cistercian dike building and water management in northeastern Flanders (1200-1600) reconsidered (submitted……………….Cîteaux)

Adriaan M.J. de Kraker, Ice and Water. The removal of ice on waterways in the Low Countries, 1330-1800 (submitted……………Water History)