Congres dijken

Dordrecht

Lezingen

Er worden afzonderlijke lezingen en presentaties verzorgd over onderwerpen van de lokale historie, landschap, erfgoed, historisch klimaat, turfgraverij en zoutzieden, forten, etc.

Doelgroepen: heemkundigen, geïnteresseerde leken, gidsen ...

Overzicht van lezingen en voordrachten

Aanleg van polders, 16e-19e eeuw in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en de  zuidwestelijke delta

Aanleg en onderhoud van Staatse en Spaanse fortificaties en linies en de ontmanteling daarvan, 16e-18e eeuw

Belegering van Hulst, 1591 en 1645

Belegering van Sas van Gent 1644

De cisterci├źnzer kloosters in Zeeuws-Vlaanderen

De komst, bloei en het verdwijnen van de Duinenabdij uit Zeeuws-Vlaanderen

Polders en waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen, 1600-2000

Overstromingen in Zeeuws-Vlaanderen, 1400-1953

Militaire overstromingen en inundatiegebieden

Hollandse waterlinies

Archeologisch onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen

Weer en klimaat, 1400- heden

De aanpak van historisch onderzoek naar het eigen woongebied

Omgaan met kaartmateriaal

Cultuurhistorisch belang van ons landschap en hoe dit te waarderen

Turfstekerij (moernering) en zoutwinning (selnering) in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaamse steden tijdens de Middeleeuwen