Digitalisering

van onze Vlaamse bronnen

Werk mee aan het historisch onderzoek Zeeuws-Vlaanderen: digitaliseren van onze Vlaamse bronnen

Begin 2020 zullen er meer dan 150.000 bladzijden geschiedkundige bronnen van Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar komen voor nader onderzoek. Waar gaat het om?

Vanaf midden 2016 wordt er met vrijwilligers gewerkt in de archieven van Brussel en Rijsel (Fr.) om al het bronnenmateriaal over Zeeuws-Vlaanderen digitaal te fotograferen. Het gaat om middeleeuwse bronnen over onder andere Sluis, Biervliet, Oostburg, Aardenburg, Axel, Hulst, Terneuzen, Saeftinghe, Sas van Gent, vele poldergebieden en… vele forten. Deze documenten zitten in de Rekenkamer van Vlaanderen in genoemde archieven, de oudste dateren van rond 1300, de jongste van rond 1650. Het fotograferen gebeurt met twee personen: de een fotografeert, de ander draait de bladzijden om of vouwt de documenten open. Daarbij worden ook alle zegels gefotografeerd en de fragmenten van oudere teksten die soms zijn ingebonden in een bestaand document. Alle foto’s worden op kwaliteit beoordeeld; onscherpe foto’s worden opnieuw gemaakt.

Hoe kunt u als vrijwilliger meedoen? Allereerst zijn er mensen nodig die meekunnen naar Brussel en/of Rijsel om ter plekke te helpen. Maar nog veel belangrijker is het werk thuis achter de computer. Want al die opnames zijn uit de hand genomen en veel staan wat scheef en/of vertonen vingers op de randen die het document hebben vastgehouden of platgedrukt. Foto’s dienen dus te worden gecorrigeerd, Dit is een enorm karwei en dient te gebeuren met een goed fotoshopprogramma. Wie daar handig mee is en wil meedoen, is van harte welkom. Na een korte instructie kan men aan de slag.

Links document (Sluis) zoals in archief is gefotografeerd, rechts hetzelfde document na correctie.

Wilt u meedoen - hoe bescheiden dan ook - geef u dan op via het contactformulier.