Inleiding

De verdiepingscursus "Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648" behandelt de periode in zeven thema's en geeft bij elk thema enkele verdiepende bronnen weer. De thema's gaan over de achtergronden, de hoofdpersonen van en groeperingen in de oorlog, de oorlogvoering en belegeringen. De bronnen zijn door de tijdgenoot geschreven brieven, rapporten of delen van rekeningen die een bijzondere inkijk geven in het gebeuren, de achtergronden en de complexiteit van de oorlog in zowel zijn tijdkader als in zijn geografische kader. Daar de bronnen handgeschreven zijn in de zo typische taal en lettertypes uit zijn tijd, zal het worden omgezet in een leesbaar geheel. Daarbij wordt ook duidelijk uit welke bronnencollecties (archieven) dit materiaal komt en waarom het daar wordt bewaard. Alle thema's met bronnen zijn toegespitst op Zeeuws-Vlaanderen.

De cursus bestaat uit zeven avonden, elk van twee uur, waarbij het eerste deel bestaat uit powerpoint-presentaties en het tweede deel uit het behandelen van het bronnenmateriaal.

Deelnemende cursisten houden aan de cursus de powerpoints en het bronnenmateriaal over, zodat er een map met bronnen Tachtigjarige Oorlog wordt aangelegd. Het in de les te bespreken bronnenmateriaal wordt vooraf doorgestuurd.
Van de deelnemers wordt enige kennis verondersteld van de algemene gebeurtenissen tijdens die oorlog, zoals beschreven in menig handboek en voor Zeeuws-Vlaanderen in mijn boek dat in 2017 is verschenen. Waar dit ontbreekt, wordt er in voorzien door het uitdelen van enkele handouts die een onderdeel vormen van de documentatiemap van elke deelnemer.