Hulsterambacht

Kaart

Voorwaarden voor deelname m.b.t. kennisniveau:

De cursus is bestemd voor belangstellenden, leden van heemkringen, vrijwilligers van musea en gidsen die rondleidingen verzorgen in Zeeuws-Vlaanderen of daarbuiten.

Enige kennis van de hoofdperioden van de algemene en zogenaamde ‘vaderlandse’ geschiedenis is van belang.

Enige kennis van aardrijkskunde en/of geografische kennis is van belang.

Regelmatig lezen van artikelen van heemkundige tijdschriften (Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” en Heemkring West Zeeuws-Vlaanderen) en Zeeuwse historische tijdschriften (Zeeland, Archief Zeeuws Genootschap, Zeeuws Tijdschrift) geeft deelnemers een voorsprong.

Andere voorwaarden

Cursisten kunnen beschikken over de teksten van de lessen en de literatuurverwijzingen betreffende de afzonderlijke perioden en thema’s.

De kosten van deelname bedragen Euro 264,50. Hiervoor krijgen deelnemers 10 lessen van 2 uur, een dagexcursie en een korte excursie, tezamen: 30 uur professioneel onderwijs.


De dagexcursie (bus, lunch) is inclusief het cursusgeld, indien er 20 aanmeldingen zijn of meer. Bij minder dan 20 deelnemers wordt een bijdrage van Euro 20,- per deelnemer gevraagd. De korte excursie vindt met eigen vervoer plaats.

Betaling van het cursusgeld vindt plaats tussen 2 en 15 januari 2018 t.n.v. A.M.J. de Kraker, Reuzenhoek 1, 4543 NB Zaamslag onder vermelding ‘Deelname Cursus ZVl’
IBAN NL 78 RABO 0362 3653 34

Cursisten die besluiten na twee lessen de cursus niet meer te volgen, krijgen de helft van het cursusgeld terug. Wie later uitstapt ontvangst geen teruggave. Maximum aantal deelnemers is circa 25.