Inleiding

Met het verschijnen van mijn boek Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen (november 2017) is er nu een overzichtswerk. Dit gaat in op de veranderingen in het Zeeuws-Vlaamse landschap vanaf de oudste tijden tot heden en de wijze waarop de bewoners zich aan dit landschap hebben moeten aanpassen. Naast dit boek bestaat er ook een cursus over dit bijzondere onderwerp, waarin kennis gemaakt kan worden en verdieping kan worden verkregen in de landschapsontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis.

De cursus geeft een overzicht van de ontwikkeling van het landschap vanaf circa 14.000 jaar geleden tot heden. Het zou een misvatting zijn ervan uit te gaan dat er alleen maar landaanwinst is geweest. De cursus laat dan ook zien dat het huidige landschap een lange fase van veranderingen heeft doorgemaakt, afgewisseld door perioden van intensieve bewoning en perioden dat het gebied vrijwel geheel aan de natuur was overgeleverd.

In tien avonden wordt van deze veranderingen een overzicht gegeven. Daarbij wordt per periode steeds het landschappelijke kader geschetst en de veranderingen daarin verklaard. Vervolgens wordt het historische kader geschetst waarin bewoning heeft plaatsgevonden, mensen een bestaan hebben opgebouwd op zowel het platteland als in de steden en welke factoren de veranderingen in dit proces hebben bepaald. Het is niet alleen de wisselwerking tussen landschap en de mens die hier het land heeft bewoond en bewerkt, maar het zijn ook de factoren van buitenaf, zoals handel, religie, oorlogen en andere stromingen die bepalend zijn geweest voor elke verder ontwikkeling.,

In de cursus wordt de wisselwerking tussen mens en landschap steeds aan de hand van de meest recente inzichten behandeld. Op tal van plaatsen worden deze inzichten aan de hand van recente literatuur onder de aandacht gebracht. Alle lessen bestaan uit powerpointpresentaties.