Inhoud van de cursus

Les 1. De holocene ontwikkeling en de prehistorische bewoning

Les 2. Landschap en bewoning vanaf de Romeinse tijd tot circa 1000

Les 3. Landschap en bevolking tijdens de middeleeuwen, circa 1000 tot circa 1500 met de nadruk op heren en boeren

Les 4. Landschap en bevolking tijdens de middeleeuwen, circa 1000 tot circa 1500 met de nadruk op kloosters en andere instellingen

Les 5. Landschap en bevolking tijdens de middeleeuwen, circa 1000 tot circa 1500 met de nadruk op de steden

Les 6. Einde van het laat-middeleeuwse landschap en bewoning in de zestiende eeuw met het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Les 7. De verandering van de steden en de aanleg van forten en fortenlinies tot het einde toe van de Tachtigjarige Oorlog.

Les 8. Zeeuws-Vlaanderen als strategisch inundatiegebied en het ontstaan van nieuw land, 17e en 18e eeuw.

Les 9. De invloed van de Franse overheersing op landschap en bevolking en het begin van het industriƫle tijdperk.

Les 10. Landschap en bevolking in de 20e eeuw

Korte excursie 1: reis terug naar het midden-holoceen
Korte excursie 2: reis naar verdronken oorden.
Dagexcursie: trip door Noord- en Zeeuws-Vlaanderen langs specifieke landschapskenmerken.