Doelstellingen

De cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen beoogt het volgende:

  • Kennis van de ontwikkeling van het landschap van Zeeuws-Vlaanderen van de afgelopen 14.000 jaar
  • Kennis van de afzonderlijke perioden in de prehistorie en de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen van de recente 14.000 jaar
  • Kennis van de bredere landschappelijke en historische kaders van de landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis
  • Inzicht in de factoren en processen die veranderingen hebben veroorzaakt.
  • Herkennen en lezen van de ontwikkelingsfasen en bewoningsvormen in het landschap zelf
  • Kennis van de meest recente literatuur over landschap en geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen