Inhoud

De cursus, initiatief van Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling De Kraker, wordt gegeven door Dr. Adrie M.J. de Kraker, historicus en geo-graaf. Hij doet sinds 1978 onderzoek naar landschapsontwik-keling en geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij publi- ceerde daarover veel boeken en artikelen, zoals “Over den Vier Ambachten” (1993), Malen in moeilijke tijden (1995), Landschap uit balans (1997), Westerschel-de, water zonder weerga (2002), Veen-Vis-Zout (2007), e.a. Hij is verder ge-specialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuur-landschappen van Nederland en klimaatgeschiedenis. Hij was van 2003 tot 2015 werkzaam aan de VU, waar hij de geschie-denis van de Nederlandse cultuurlandschappen heeft gedoceerd. Hij is sinds 2008 mede-redacteur van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Sinds 2013 is hij ook voorzitter van de Stuurgroep 1992 (Heemkringen binnen De Vier Ambachten).