Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname m.b.t. kennisniveau

De cursus is bestemd voor belangstellenden, leden van heemkringen, vrijwilligers van musea en gidsen die rondleidingen verzorgen in Zeeuws-Vlaanderen of daarbuiten.

Enige kennis van de hoofdperioden van de algemene en zogenaamde ‘vaderlandse’ geschiedenis is van belang.

Regelmatig lezen van artikelen van heemkundige tijdschriften (Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” en Heemkring West Zeeuws-Vlaanderen) en Zeeuwse historische tijdschriften (Zeeland, Archief Zeeuws Genootschap, Zeeuws Tijdschrift) geeft deelnemers een voorsprong.

Andere voorwaarden

Cursisten kunnen beschikken over de teksten van de lessen en de literatuurverwijzingen betreffende de afzonderlijke perioden en thema’s.

De kosten van deelname bedragen Euro 194,50. Hiervoor krijgen deelnemers 6 lessen van 2 uur, een dagexcursie en een korte excursie, tezamen: 20 uur professioneel onderwijs.

De dagexcursie zal per bus plaatsvinden, indien er voldoende cursisten deelnemen aan de cursus, indien dit niet het geval is, wordt een kleine bijdrage gevraagd of vindt de dagexcursie – evenals de korte excursie - met eigen vervoer plaats. Het gaat hier louter om een verplaatsing naar een bestemming waar verdere uitleg gegeven zal worden.

Betaling van het cursusgeld vindt plaats tussen 2 en 15 januari 2019 t.n.v. A.M.J. de Kraker, Reuzenhoek 1, 4543 NB Zaamslag onder vermelding ‘Deelname Cursus kloosters’ IBAN NL 78 RABO 0362 3653 34

Cursisten die besluiten na twee lessen de cursus niet meer te volgen, krijgen de helft van het cursusgeld terug. Wie later uitstapt ontvangt geen teruggave. Per locatie kunnen circa 20 cursisten deelnemen.