Inleiding

Na de algemene cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen is er nu een eerste verdiepingscursus. Deze gaat over de kloosters. Ook dat is een erg uitgebreid thema, waaraan veel aspecten verbonden zijn en dat zich vooral in de middeleeuwen afspeelt, een periode van ruim 1000 jaar. Het kloosterwezen heeft ook vooral betrekking op het christendom en de verspreiding daarvan, waarin duidelijk enkele fasen te onderscheiden zijn. Bovendien zijn er verschillende kloosterorden ontstaan, waarvan er twee een grote rol in onze streek hebben gespeeld.

In zes avondlessen en twee excursies wordt inzicht verschaft in de vele aspecten en ontwikkelingen van het kloosterwezen in en rondom Zeeuws-Vlaanderen. Dit begint met de beweging van de benedictijnen en de kloosters die daaruit zijn voortgekomen. Vervolgens wordt de cisterciƫnzerbeweging nader toegelicht, gevolgd door de vele cisterciƫnzerkloosters die in Zeeuws-Vlaanderen een grote rol hebben gespeeld.

Tijdens de excursies worden instellingen van beide orden bezocht en aspecten daarvan nader bestudeerd.