Inhoud van de cursus

Les een: Benedictijnen en de oudste kloosters (Week 2 8 en 10 januari 2019)

Het begin van de kloosterbeweging in het Midden-Oosten en Ierland
De grondlegger Benedictus van Nursia en de regel van Benedictus
Gedeelten uit de regel van Benedictus
De Karolingische heropleving van het kloosterwezen en invoering Regel van Benedictus
De stichting van Cluny, bouwwijze en het functioneren van de orde

Les twee: Benedictijner kloosters in en rondom Zeeuws-Vlaanderen (Week 3 15 en 17 januari 2019)

Overzicht vanaf de stichting van de St. Pietersabdij en de St. Baafsabdij
Chronologisch overzicht van beide kloosters tot 1560
De organisatie van beide kloosters
De invloed van St. Pietersabdij en St. Baafsabdij in Zeeuws-Vlaanderen

Les drie: Cisterciënzers en hun kloosters (Week 4 22 en 24 januari 2019)

Overzicht vanaf de stichting van Cîteaux (Fr.) tot de Franse Revolutie
Bernardus van Clairvaux: geschriften en regels.
De organisatie van de kloosters
De bouwwijze van de cisterciënzers
De invloed van de cisterciënzers op de samenleving

Les vier: De cisterciënzerkloosters in Zeeuws-Vlaanderen-I (Week 5 29 en 31 januari 2019)

De vestiging van de cisterciënzers (algemeen)
De Duinenabdij (begin, chronologisch overzicht, domein, dijkzorg, einde, archief)
Abdij Ter Doest (idem)
Halve dagexcursie: vrijdagmiddag 1 februari (bezoek aan Groot Seminarie Brugge, rondleiding en inzage in handschriften Duinenabdij)

Les vijf: De cisterciënzerkloosters in Zeeuws-Vlaanderen-II (Week 6 5 en 7 februari 2019

De abdij van Boudelo (begin, chronologisch overzicht, domein, dijkzorg, einde, archief)
De abdij van Cambron (idem)
Abdij/hospitaal De Byloke (idem)
De abdij Terhagen (idem)
Diverse andere kleinere abdijen
Hele dagexcursie: zaterdag 9 februari (rondleiding door St. Baafsabdij te Gent; verplaatsing naar Villers bij Louvain-la-Neuve met bezoek aan de abdijsite aldaar)

Les zes: Overige orden in Zeeuws-Vlaanderen en einde kloosters (Week 7 12 en 14 februari 2019)

De Bedelorden: Dominicanen, Franciscanen en Karmelieten
De Tempeliers
De Norbertijnen of premonstratenzers
Kapittel van Kortrijk
De hospitalen (Brugge, Gent, Lille……)
Einde van de kloosters en hun belang voor Zeeuws-Vlaanderen