Docent

De cursus, initiatief van Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling De Kraker, wordt gegeven door Dr. Adrie M.J. de Kraker, historicus en geograaf. Hij doet sinds 1978 onderzoek naar landschapsontwikkeling en geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij publi- ceerde daarover veel boeken en artikelen, zoals "Over den Vier Ambachten" (1993), Malen in moeilijke tijden (1995), Landschap uit balans (1997), Westerschelde, water zonder weerga (2002), Veen-Vis-Zout (2007), e.a. Hij is verder gespecialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuurlandschappen van Nederland en klimaatgeschiedenis. Hij was van 2003 tot 2015 werkzaam aan de VU, waar hij de geschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen heeft gedoceerd. Hij is sinds 2013 voorzitter van de Stuurgroep 1992 (Heemkringen binnen De Vier Ambachten).