CV van Adrie de Kraker

Dr. Adrie M.J. de Kraker (1953) is historisch geograaf. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen en waterstaatsgeschiedenis. Zijn onderzoeksgebied is het kustgebied van Vlaanderen en Nederland tussen Duinkerken en Rotterdam. In 1993 verscheen onder zijn leiding ‘Over den Vier Ambachten’ (Kloosterzande) en in 1995 in samenwerking met Frans Weemaes ‘Malen in moeilijke tijden’(Kloosterzande). Hij promoveerde in 1997 te Amsterdam op het proefschrift Landschap uit balans (Utrecht 1997). Tevens publiceerde hij met Willy Bauwens Polders en Waterschappen in het Hulsterambacht, 1660-1999 (Kloosterzande 2000). In 2002 verscheen De Westerschelde, een water zonder weerga… (Kloosterzande). Daarnaast houdt hij zich bezig met het onderzoek naar het klimaat van de laatste 600 jaar. In dit onderzoek ligt de nadruk op reconstructie van historische stormen en hun invloed op landschap en samenleving en op andere klimaatsextremen. Zo heeft hij een methode ontwikkeld om stormintensiteit te meten: A Method to Assess the Impact of High Tides, Storms and Storm Surges as Vital Elements in Climate History verscheen in 1999 in Climatic Change.

Zie verder literatuurlijst en publicaties.

Werkzaamheden

Docent aardrijkskunde/geschiedenis (1978) verbonden aan het Zeldenrust-Steelantcollege (Terneuzen), sinds 2007 bij het tweetalig onderwijs.

Van 1996 tot 2003 werkzaam als part-time onderzoeker.

Als historisch geograaf van 2003 tot 2015 verbonden aan het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (IGBA) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Sinds 2009 als extern docent verbonden aan de Opleiding voor archeologie van Saxion Hogeschool te Deventer.

Van 2007 tot 2015 Regionaal Vertegenwoordiger van de European Society for Environmental History voor de Benelux.

Sinds 2009 lid van de redactie voor het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.

Sinds 2007 mede-organisator van de historisch geografische excursies van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Van 1981 tot 2007 lid van het bestuur van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”

Van 1997 tot 2006 lid van de redactie van het tijdschrift Zeeland

Sinds 1992 voorzitter van de Stichting Het Land van Axel

Sinds 2012 voorzitter van de Stuurgroep 1992 (verenigde heemkringen binnen het vm. Vier Ambachtengebied).

Opleiding

  • 1997 Doctor Faculty of Environmental Sciences, Universiteit Amsterdam
  • 1978 Drs. Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
  • 1977 Leraar Geografie en Geschiedenis, Stichting Opleiding Leraren, Utrecht
  • 1971 HBA-A, Zeldenrustcollege, Terneuzen

Talen

Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Prijzen

Cultuurprijs van de Gemeente Axel (2001)